Διαφορετικές δουλειές, ένας στόχος.

  • Μηχανικοί
  • Σχεδίαση
  • Λειτουργίες
  • Μάρκετινγκ
  • Κοινότητα
  • Ηγεσία
  • Έρευνα

Προερχόμαστε από 20 χώρες.

Η διαφορετικότητα είναι σημαντική εδώ.

36%γυναίκα
64%άνδρες

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά.

120βραδιές παιχνιδιού
3000αγώνες στο ποδοσφαιράκι
600μπιλιάρδο

Κατανοούμε απόλυτα όλους τους μαθητές μας.

Κάνουμε δοκιμες σε συσκευές όλων των μεγεθών και ταχυτήτων σύνδεσης.

Το ωράριό μας είναι ευέλικτο.

40%πρωινοί κορυδαλλοί
60%νυχτοπούλια