Duolingo
Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

speak

Μετάφραση

μιλάει, μιλούν, μίλα

Yes
,
I
speak
English
.

Ναι, μιλάω αγγλικά.

2 σχόλια

I
speak
English
.

Μιλάω Αγγλικά.

4 σχόλια

I
speak
.

Εγώ μιλάω.

7 σχόλια

Όλες οι κλίσεις του speak

πρόσωποενεστώταςαόριστος
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Ισπανικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.
Ξεκίνα