Αγγλικά

you

Ελληνικά
σε, (can be omitted), εσάς

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
himΠαράδειγμαShe reads him a newspaper.ΜετάφρασηΑυτή του διαβάζει μία εφημερίδα.
heΠαράδειγμαHe is a man and I am a boy.ΜετάφρασηΑυτός είναι ένας άνδρας και εγώ είμαι ένα αγόρι.
itΠαράδειγμαIt is a girl.ΜετάφρασηΑυτό είναι ένα κορίτσι.
itΠαράδειγμαThe elephant eats it.ΜετάφρασηΟ ελέφαντας το τρώει.
sheΠαράδειγμαShe is a woman and I am a girl.ΜετάφρασηΑυτή είναι μία γυναίκα κι εγώ είμαι ένα κορίτσι.
herΠαράδειγμαThe man reads her the newspaper.ΜετάφρασηΟ άνδρας τής διαβάζει την εφημερίδα.
meΠαράδειγμαThe woman reads me the book.ΜετάφρασηΗ γυναίκα μού διαβάζει το βιβλίο.
IΠαράδειγμαI am a woman.ΜετάφρασηΕγώ είμαι γυναίκα.
weΠαράδειγμαWe read a newspaper.ΜετάφρασηΕμείς διαβάζουμε μία εφημερίδα.
usΠαράδειγμαShe reads us the newspaper.ΜετάφρασηΑυτή μας διαβάζει την εφημερίδα.
theyΠαράδειγμαI am a woman and they are women.ΜετάφρασηΕγώ είμαι γυναίκα και αυτές είναι γυναίκες.
themΠαράδειγμαWe read them a newspaper.ΜετάφρασηΕμείς τους διαβάζουμε μια εφημερίδα.
youΠαράδειγμαHello! How are you? I am fine.ΜετάφρασηΓεια! Τι κάνεις; Είμαι καλά.
youΠαράδειγμαShe reads you a newspaper.ΜετάφρασηΑυτή σας διαβάζει μία εφημερίδα.
youΠαράδειγμαThank you, bye!ΜετάφρασηΕυχαριστώ, αντίο!
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.