Αγγλικά

while

Ελληνικά
λίγο, ενώ, ενώ/καθώς

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
whileΠαράδειγμαI read a book while I eat.ΜετάφρασηΕγώ διαβάζω ένα βιβλίο ενώ εγώ τρώω.

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.