Αγγλικά

when

Ελληνικά
πότε, όταν, οποτεδήποτε (=whenever)

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
whenΠαράδειγμαThey read when we read.ΜετάφρασηΑυτοί διαβάζουν όταν εμείς διαβάζουμε.
whenΠαράδειγμαWhen is it?ΜετάφρασηΠότε είναι;

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.