Αγγλικά

weather

Ελληνικά
καιρός, καιρό, ο καιρός

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
weatherΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαI do not want to talk about the weather.ΜετάφρασηΕγώ δε θέλω να μιλήσω για τον καιρό.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.