Αγγλικά

watch

Ελληνικά
ρολόι, Βλέπε (imper. pres. sing), Δείτε (imper. aor. pl.)

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
watchesΠαράδειγμαMy brother watches TV.ΜετάφρασηΟ αδερφός μου παρακολουθεί τηλεόραση.
watchedΠαράδειγμαI watched his presentation on Wednesday.ΜετάφρασηΠαρακολούθησα την παρουσίασή του την Τετάρτη.
watchingΠαράδειγμαI know that he is watching me.ΜετάφρασηΞέρω ότι αυτός με παρακολουθεί.
watchΠαράδειγμαDid we watch television last night?ΜετάφρασηΠαρακολουθήσαμε τηλεόραση χθες τη νύχτα;
watchΠαράδειγμαMy daughter wants a watch.ΜετάφρασηΗ κόρη μου θέλει ένα ρολόι.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.