Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

walls

Μετάφραση
τοίχοι, τοίχους
The
thegirls
τα κορίτσια
των κοριτσιών
τα
οι
το
girls
thegirls
τα κορίτσια
των κοριτσιών
κορίτσια (n)(nom/acc)
κοπέλες (n)(nom/acc)
write
γράφουν
γράψεις
γράφουμε
on
onthewalls
πάνω στους τοίχους
πάνω στην
πάνω στο
στις
πάνω
(πάνω) στο
στη
the
onthewalls
πάνω στους τοίχους
τους τοίχους
οι τοίχοι
πάνω στην
τα
οι
το
walls
onthewalls
πάνω στους τοίχους
τους τοίχους
οι τοίχοι
τοίχους
τοίχοι
.
Τα κορίτσια γράφουν πάνω στους τοίχους.
1 σχόλιο
The
thewalls
οι τοίχοι
τους τοίχους
οι
τα
το
walls
thewalls
οι τοίχοι
τους τοίχους
τοίχοι
τοίχους
Οι τοίχοι
1 σχόλιο
The
thewalls
οι τοίχοι
τους τοίχους
οι
τα
τις
walls
thewalls
οι τοίχοι
τους τοίχους
τοίχοι
τοίχους
are
είναι
είμαστε
είσαι
red
κόκκινοι (masc. plural)
κόκκινο (neuter sing.)
κόκκινα (neuter plural)
.
Οι τοίχοι είναι κόκκινοι.

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.