Αγγλικά

wait

Ελληνικά
περιμένουμε, περιμένεις, περιμένουν

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
waitingΠαράδειγμαThe man is waiting for his wife.ΜετάφρασηΟ άνδρας περιμένει τη γυναίκα του.
waitΠαράδειγμαWe are not going to wait for the queen.ΜετάφρασηΔεν πρόκειται να περιμένουμε τη βασίλισσα.

κλίση ρήματος wait

PersonPresentPast
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.