Αγγλικά

turn

Ελληνικά
σειρά, στρίψε, στρίβω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
turnsΠαράδειγμαShe turns to the right.ΜετάφρασηΑυτή στρίβει προς τα δεξιά.
turnΠαράδειγμαWe turn here to the airport.ΜετάφρασηΣτρίβουμε εδώ για το αεροδρόμιο.
turnedΠαράδειγμαThe water turned into wine.ΜετάφρασηΤο νερό έγινε κρασί.
turnedΠαράδειγμαWe have turned into doctors.ΜετάφρασηΕμείς έχουμε μετατραπεί σε γιατρούς.
turnΠαράδειγμαNow it is your turn.ΜετάφρασηΤώρα είναι η σειρά σου.

κλίση ρήματος turn

PersonPresentPast
Iturnturned
he/she/itturnsturned
you/we/theyturnturned

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.