Αγγλικά

true

Ελληνικά
σωστό, αληθινό, αλήθεια

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
trueΠαράδειγμαIt is true that my grandfather is more than seventy years old.ΜετάφρασηΕίναι αλήθεια ότι ο παππούς μου είναι περισσότερο από εβδομήντα χρονών.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.