Αγγλικά

tonight

Ελληνικά
απόψε, σήμερα τη νύχτα, σήμερα το βράδυ

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
tonightΠαράδειγμαTonight I cook dinner.ΜετάφρασηΑπόψε εγώ μαγειρεύω δείπνο.

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.