Αγγλικά

tomorrow

Ελληνικά
αύριο

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
tomorrowΠαράδειγμαI go to Paris tomorrow.ΜετάφρασηΕγώ πάω στο Παρίσι αύριο.

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.