Αγγλικά

together

Ελληνικά
μαζί, ομού

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
togetherΠαράδειγμαWe normally eat together.ΜετάφρασηΦυσιολογικά εμείς τρώμε μαζί.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.