Αγγλικά

theaters

Ελληνικά
θέατρα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
theaterΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαThey go to the theater once a month.ΜετάφρασηΠηγαίνουν στο θέατρο μια φορά το μήνα.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.