Αγγλικά

tell

Ελληνικά
λέω, λένε, λέω (1st sing)

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
tellsΠαράδειγμαHe tells her it is impossible.ΜετάφρασηΑυτός της λέει ότι είναι αδύνατον.
tellΠαράδειγμαPlease, tell me.ΜετάφρασηΣε παρακαλώ, πες μου.
toldΠαράδειγμαI told him approximately when it was.ΜετάφρασηΤου είπα περίπου πότε ήταν.
toldΠαράδειγμαI have told you about my study.ΜετάφρασηΕγώ σου έχω πει σχετικά με τη μελέτη μου.
tellΠαράδειγμαThere is one thing I did not tell you.ΜετάφρασηΥπάρχει ένα πράγμα που δε σου είπα.

κλίση ρήματος tell

PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.