Αγγλικά

takes

Ελληνικά
παίρνει

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
takesΠαράδειγμαShe takes my sugar.ΜετάφρασηΑυτή παίρνει τη ζάχαρή μου.
takeΠαράδειγμαTake food and water.ΜετάφρασηΠάρε φαγητό και νερό.
tookΠαράδειγμαShe took a green apple.ΜετάφρασηΑυτή πήρε ένα πράσινο μήλο.
takingΠαράδειγμαHe is not taking anything from you.ΜετάφρασηΑυτός δεν παίρνει τίποτα από σένα.
takenΠαράδειγμαHe has taken my coat.ΜετάφρασηΑυτός έχει πάρει το παλτό μου.
takeΠαράδειγμαIt will take too much time.ΜετάφρασηΘα πάρει πάρα πολύ χρόνο.

κλίση ρήματος take

PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.