Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

stories

Μετάφραση
ιστορίες
She
shewrites
γράφει
αυτή
(can be omitted)
writes
shewrites
γράφει
γράφει (3rd sing)
γράφει
short
shortstories
μικρές ιστορίες
μικρές
κοντός
μικρή
stories
shortstories
μικρές ιστορίες
ιστορίες
.
Αυτή γράφει μικρές ιστορίες.
5 σχόλια
The
οι
τους
τις
three
τρεις
τρία
men
άνδρες
οι άντρες
άντρες (m)(nom/acc)
tell
λένε
πει (3rd sing subj)
λέω (1st sing)
their
τους
ο/η ... τους
τον/τη/την/το ... τους
stories
ιστορίες
.
Οι τρεις άνδρες λένε τις ιστορίες τους.

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.