Αγγλικά

stayed

Ελληνικά
έμεινε, έμειναν, μείναμε

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
stayedΠαράδειγμαHe stayed two days without food.ΜετάφρασηΑυτός έμεινε δύο ημέρες χωρίς τροφή.
stayΠαράδειγμαI will stay here for a few days.ΜετάφρασηΕγώ θα μείνω εδώ για λίγες μέρες.

κλίση ρήματος stay

PersonPresentPast
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.