Αγγλικά

starting

Ελληνικά
ξεκινώντας, ξεκινάω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
startsΠαράδειγμαThe century starts today.ΜετάφρασηΟ αιώνας αρχίζει σήμερα.
startedΠαράδειγμαI started my work.ΜετάφρασηΕγώ άρχισα τη δουλειά μου.
startingΠαράδειγμαWe mix everything starting with the egg.ΜετάφρασηΑνακατεύουμε τα πάντα ξεκινώντας με το αυγό.
startΠαράδειγμαThe concert is going to start in twenty minutes.ΜετάφρασηΗ συναυλία πρόκειται να ξεκινήσει σε είκοσι λεπτά.
startΠαράδειγμαThe official start is on Saturday.ΜετάφρασηΗ επίσημη έναρξη είναι το Σάββατο.
startsΠαράδειγμαLunch starts in a minute.ΜετάφρασηΤο μεσημεριανό αρχίζει σε ένα λεπτό.

κλίση ρήματος start

PersonPresentPast
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.