Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

staff

Μετάφραση
προσωπικό, ανθρώπινο δυναμικό, επιτελείο
You
εσύ
εσείς
σου
write
γράφεις
γράψεις
γράφουμε
about
για
σχετικά με
σχετικά
the
thestaff
το προσωπικό
το
τα
οι
staff
thestaff
το προσωπικό
προσωπικό
ανθρώπινο δυναμικό
επιτελείο
.
Εσύ γράφεις για το προσωπικό.
2 σχόλια
For
για
για τη(ν)
και για
our
ourstaff
το προσωπικό μας
τα ... μας
staff
ourstaff
το προσωπικό μας
προσωπικό
ανθρώπινο δυναμικό
επιτελείο
Για το προσωπικό μας
0 σχόλια
The
το
το (n) (nom/acc sing.)
της (f) (gen sing)
staff
προσωπικό
ανθρώπινο δυναμικό
Το προσωπικό
3 σχόλια
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.