Αγγλικά

sleeps

Ελληνικά
κοιμάται

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
sleepsΠαράδειγμαHe sleeps and I cook.ΜετάφρασηΑυτός κοιμάται κι εγώ μαγειρεύω.
sleepΠαράδειγμαWe sleep.ΜετάφρασηΕμείς κοιμόμαστε.
sleepingΠαράδειγμαA black cat is sleeping among the white dogs.ΜετάφρασηΜία μαύρη γάτα κοιμάται ανάμεσα στους άσπρους σκύλους.
sleepingΠαράδειγμαI like sleeping in the afternoon.ΜετάφρασηΜου αρέσει να κοιμάμαι το απόγευμα.
sleepΠαράδειγμαHe is going to sleep in a hotel.ΜετάφρασηΑυτός πρόκειται να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο.

κλίση ρήματος sleep

PersonPresentPast
Isleepslept
he/she/itsleepsslept
you/we/theysleepslept
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.