Αγγλικά

since

Ελληνικά
από, από τότε που, από όταν

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
sinceΠαράδειγμαThey have not paid me since last month.ΜετάφρασηΑυτοί δεν με έχουν πληρώσει από τον προηγούμενο μήνα.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.