Αγγλικά

show

Ελληνικά
δείχνουν, δείξω, δείξ'

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
showsΠαράδειγμαHe shows her the newspaper.ΜετάφρασηΤης δείχνει την εφημερίδα.
showΠαράδειγμαThey show me their wine.ΜετάφρασηΜου δείχνουν το κρασί τους.
showedΠαράδειγμαThe boy showed his dog to his friends.ΜετάφρασηΤο αγόρι έδειξε το σκυλί του στους φίλους του.
showΠαράδειγμαI will show him my car.ΜετάφρασηΘα του δείξω το αυτοκίνητο μου.

κλίση ρήματος show

PersonPresentPast
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.