Αγγλικά

seventy

Ελληνικά
εβδομήντα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
seventyΠαράδειγμαSeventy-six doctors live in the hotel today.ΜετάφρασηΕβδομήντα έξι γιατροί μένουν στο ξενοδοχείο σήμερα.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.