Αγγλικά

return

Ελληνικά
επιστρέφω, επιστρέψει, επιστρέφουν

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
returnsΠαράδειγμαShe returns the hat.ΜετάφρασηΑυτή επιστρέφει το καπέλο.
returnΠαράδειγμαI return to France.ΜετάφρασηΕγώ επιστρέφω στη Γαλλία.
returnedΠαράδειγμαShe returned the book.ΜετάφρασηΑυτή επέστρεψε το βιβλίο.
returnedΠαράδειγμαThey will have returned.ΜετάφρασηΑυτοί θα έχουν επιστρέψει.
returnΠαράδειγμαHe will return from work at seven.ΜετάφρασηΑυτός θα επιστρέψει από τη δουλειά στις επτά.

κλίση ρήματος return

PersonPresentPast
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.