Αγγλικά

reserve

Ελληνικά
κάνε κράτηση, κάνω κράτηση, κάνουν κράτηση

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
reservesΠαράδειγμαShe reserves the garden for the afternoon.ΜετάφρασηΑυτή κάνει κράτηση τον κήπο για το απόγευμα.
reserveΠαράδειγμαPlease reserve your place as soon as possible.ΜετάφρασηΠαρακαλώ κλείστε τη θέση σας το συντομότερο δυνατόν.

κλίση ρήματος reserve

PersonPresentPast
Ireservereserved
he/she/itreservesreserved
you/we/theyreservereserved
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.