Αγγλικά

report

Ελληνικά
αναφορά, έκθεση

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
reportΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαThat is my report.ΜετάφρασηΕκείνη είναι η αναφορά μου.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.