Αγγλικά

rent

Ελληνικά
ενοίκιο, νοικιάσετε, νοικιάσω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
rentΠαράδειγμαWe want to rent it for a week.ΜετάφρασηΘέλουμε να το νοικιάσουμε για μία εβδομάδα.

κλίση ρήματος rent

PersonPresentPast
Irentrented
he/she/itrentsrented
you/we/theyrentrented
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.