Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

register

Μετάφραση
γραφτούμε, εγγραφείς, γραφτώ
We
εμείς
will
θα
register
γραφτούμε
γραφτώ
εγγραφείς
.
Εμείς θα γραφτούμε.
8 σχόλια
The
thefirsttimeyouuse
Την πρώτη φορά που
την πρώτη φορά
(την/για) πρώτη φορά
η πρώτη φορά (που...)
η πρώτη
το πρώτο
ο πρώτος
την
τις
το
first
thefirsttimeyouuse
Την πρώτη φορά που
την πρώτη φορά
(την/για) πρώτη φορά
η πρώτη φορά (που...)
η πρώτη
το πρώτο
ο πρώτος
πρώτη
πρώτοι
πρώτα
time
thefirsttimeyouuse
Την πρώτη φορά που
την πρώτη φορά
(την/για) πρώτη φορά
η πρώτη φορά (που...)
χρόνο
ο χρόνος
you
thefirsttimeyouuse
Την πρώτη φορά που
χρησιμοποιείς
σου
σας
εσείς
use
thefirsttimeyouuse
Την πρώτη φορά που
χρησιμοποιείς
θα χρησιμοποιήσειςθ
χρησιμοποιήσεις
να χρησιμομοιήσω
να χρησιμοποιήσουμε
this
thisservice
αυτήν την υπηρεσία
αυτήν την
αυτή η
αυτόν τον
service
thisservice
αυτήν την υπηρεσία
υπηρεσία
εξυπηρέτηση
you
youwillhave
(εσείς) θα έχετε
Εσύ θα έχεις
σου
σας
εσείς
will
youwillhave
(εσείς) θα έχετε
Εσύ θα έχεις
θα
have
youwillhave
(εσείς) θα έχετε
Εσύ θα έχεις
πρέπει
χρειάζεται
έχουμε
έχω
έχεις
to
haveto
πρέπει
χρειάζεται
που
να
για
register
εγγραφείς
γραφτούμε
γραφτώ
.
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσεις αυτήν την υπηρεσία θα πρέπει να εγγραφείς.
I
iwillregister
εγώ θα γραφτώ
εγώ
will
iwillregister
εγώ θα γραφτώ
θα
register
iwillregister
εγώ θα γραφτώ
γραφτώ
γραφτούμε
εγγραφείς
for
forthecookingclass
στο μάθημα μαγειρικής
για
για τη(ν)
και για
the
forthecookingclass
στο μάθημα μαγειρικής
στο
το
τις
cooking
forthecookingclass
στο μάθημα μαγειρικής
μαγειρικής
να μαγειρεύω
μαγειρική
class
forthecookingclass
στο μάθημα μαγειρικής
μάθημα
τάξη
κατηγορία
.
Εγώ θα γραφτώ στο μάθημα μαγειρικής.

Όλες οι κλίσεις του register


PersonPresentPast
Iregisterregistered
he/she/itregistersregistered
you/we/theyregisterregistered

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.