Αγγλικά

received

Ελληνικά
λάβει, πήρε, πάρει

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
receivesΠαράδειγμαShe receives her car.ΜετάφρασηΑυτή παραλαμβάνει το αυτοκίνητο της.
receivedΠαράδειγμαI have received your letter.ΜετάφρασηΕγώ έχω λάβει το γράμμα σου.
receiveΠαράδειγμαThe doctor is going to receive the results tomorrow.ΜετάφρασηΟ γιατρός πρόκειται να λάβει τα αποτελέσματα αύριο.

κλίση ρήματος receive

PersonPresentPast
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.