Αγγλικά

reading

Ελληνικά
να διαβάζει, ανάγνωση, διάβασμα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
readsΠαράδειγμαShe reads a book and I read the newspaper.ΜετάφρασηΑυτή διαβάζει ένα βιβλίο κι εγώ διαβάζω την εφημερίδα.
readΠαράδειγμαThe girls read a newspaper and the boys eat an apple.ΜετάφρασηΤα κορίτσια διαβάζουν μία εφημερίδα και τα αγόρια τρώνε ένα μήλο.
readingΠαράδειγμαEveryone was reading the same newspaper.ΜετάφρασηΌλοι διάβαζαν την ίδια εφημερίδα.
readΠαράδειγμαI think I have read that.ΜετάφρασηΝομίζω ότι το έχω διαβάσει αυτό.
readingΠαράδειγμαShe ends her day by reading one chapter.ΜετάφρασηΤελειώνει την ημέρα της διαβάζοντας ένα κεφάλαιο.
readΠαράδειγμαShe is going to read seven books.ΜετάφρασηΑυτή πρόκειται να διαβάσει επτά βιβλία.

κλίση ρήματος read

PersonPresentPast
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.