Αγγλικά

produced

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
producesΠαράδειγμαHe produces expensive objects.ΜετάφρασηΑυτός παράγει ακριβά αντικείμενα.
produceΠαράδειγμαMy parents produce beer.ΜετάφρασηΟι γονείς μου παράγουν μπίρα.
producedΠαράδειγμαThe report that we have produced is different.ΜετάφρασηΗ αναφορά που έχουμε παραγάγει είναι διαφορετική.
produceΠαράδειγμαThey know how to produce more.ΜετάφρασηΑυτοί ξέρουν πώς να παράξουν περισσότερο.

κλίση ρήματος produce

PersonPresentPast
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.