Αγγλικά

previous

Ελληνικά
προηγούμενο, προηγούμενη, προηγούμενης

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
previousΠαράδειγμαShe has three children from a previous marriage.ΜετάφρασηΑυτή έχει τρία παιδιά από έναν προηγούμενο γάμο.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.