Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

positive

Μετάφραση
θετική, θετικό, θετικός
The
thechild
το παιδί
το
τα
οι
child
thechild
το παιδί
παιδί (n)(nom/acc)
παιδιού (gen)
is
είναι
βρίσκεται
positive
θετικό
θετικές
θετικούς
.
Το παιδί είναι θετικό.
0 σχόλια
Their
τους
ο/η ... τους
τον/τη/την/το ... τους
answer
απάντηση
απάντηση (f)(nom/acc)
απαντήστε (imp pl)
is
είναι
βρίσκεται
positive
θετική
θετικές
θετικούς
.
Η απάντηση τους είναι θετική.
He
heis
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heis
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
positive
θετικός
σίγουρος
θετικές
.
Αυτός είναι θετικός.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.