Αγγλικά

our

Ελληνικά
μας, δικοί μας, ο/η/το...μας

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
ourΠαράδειγμαHe has our dog.ΜετάφρασηΑυτός έχει το σκύλο μας.

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.