Αγγλικά

other

Ελληνικά
άλλη, άλλες, άλλα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
otherΠαράδειγμαThese are my other children.ΜετάφρασηΑυτά είναι τα άλλα μου παιδιά.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.