Αγγλικά

orders

Ελληνικά
διαταγές, οι διαταγές, παραγγέλνει

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
orderedΠαράδειγμαI have ordered these books in Germany.ΜετάφρασηΕγώ έχω παραγγείλει αυτά τα βιβλία στη Γερμανία.
orderΠαράδειγμαThis is the last order.ΜετάφρασηΑυτή είναι η τελευταία διαταγή.
ordersΠαράδειγμαBut orders are orders.ΜετάφρασηΑλλά οι διαταγές είναι διαταγές.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.