Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

order

Μετάφραση
ακολουθία, διαταγή, παραγγελία
This
thisis
αυτή είναι
αυτή είναι (f)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
αυτή η
αυτήν την
αυτόν τον
is
thisis
αυτή είναι
αυτή είναι (f)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
είναι
βρίσκεται
the
η
το
στις
last
τελευταία (f) (nom/acc s)
τελευταίες (f)(nom/ac pl)
τελευταίων(m/f/n)(gen pl)
order
διαταγή
παραγγελία
παραγελλία
.
Αυτή είναι η τελευταία διαταγή.
4 σχόλια
This
thisis
αυτή είναι
αυτή είναι (f)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
αυτή η
αυτήν την
αυτόν τον
is
thisis
αυτή είναι
αυτή είναι (f)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
είναι
βρίσκεται
the
η
το
στις
last
τελευταία (f) (nom/acc s)
τελευταίες (f)(nom/ac pl)
τελευταίων(m/f/n)(gen pl)
order
διαταγή
παραγγελία
παραγελλία
.
Αυτή είναι η τελευταία διαταγή.
4 σχόλια
The
theorder
η διαταγή
Η διαδοχή
η
το
τις
order
theorder
η διαταγή
Η διαδοχή
διαταγή
παραγγελία
ακολουθία
Η διαταγή
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.