Αγγλικά

or

Ελληνικά
ή, είτε

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
orΠαράδειγμαApples are red or green.ΜετάφρασηΤα μήλα είναι κόκκινα ή πράσινα.

Βλέπε επίσης:

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.