Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

opportunity

Μετάφραση
ευκαιρία
I
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
εγώ
do
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
not
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
δεν
όχι
have
idonothave
δεν έχω
έχω
έχουμε
έχεις
the
theopportunity
την ευκαιρία
το
την
τα
opportunity
theopportunity
την ευκαιρία
ευκαιρία
to
toseeit
να το δω.
να το δεις
να δω
να δούμε
να βλέπω
να
που
για
see
toseeit
να το δω.
να το δεις
να δω
να δούμε
να βλέπω
(να) δω (1st sing)
(να) δουν (3rd pl)
δει
it
toseeit
να το δω.
να το δεις
να το δω
το
.
Δεν έχω την ευκαιρία να το δω.
1 σχόλιο
Not
δεν
όχι
everyone
everyonehas
ο καθένας έχει
όλοι (m)(nom)
has
everyonehas
ο καθένας έχει
έχει
these
αυτές τις (f)(acc)
αυτές οι (f)(nom)
αυτά
opportunities
ευκαιρίες
.
Δεν έχει ο καθένας αυτές τις ευκαιρίες.
3 σχόλια
I
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
εγώ
do
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
not
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
δεν
όχι
have
idonothave
δεν έχω
έχω
έχουμε
έχεις
the
theopportunity
την ευκαιρία
το
την
τα
opportunity
theopportunity
την ευκαιρία
ευκαιρία
to
toseeit
να το δω.
να το δεις
να δω
να δούμε
να βλέπω
να
που
για
see
toseeit
να το δω.
να το δεις
να δω
να δούμε
να βλέπω
(να) δω (1st sing)
(να) δουν (3rd pl)
δει
it
toseeit
να το δω.
να το δεις
να το δω
το
.
Δεν έχω την ευκαιρία να το δω.
1 σχόλιο
Προβολή περισσότερων προτάσεων
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.