Αγγλικά

older

Ελληνικά
παλαιότερο, μεγαλύτερη, μεγαλύτερος

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
olderΠαράδειγμαI have an older brother and a little sister.ΜετάφρασηΕγώ έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό και μια μικρή αδερφή.
oldΠαράδειγμαThis is my old bicycle.ΜετάφρασηΑυτό είναι το παλιό μου ποδήλατο.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.