Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

old

Μετάφραση
παλιό, παλιά
This
thisis
αυτό είναι (N)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
αυτά είναι
αυτό το
αυτήν την
αυτόν τον
is
thisis
αυτό είναι (N)
[αυτή/αυτός/αυτό] είναι
αυτά είναι
είναι
βρίσκεται
my
myoldbicycle
το παλιό μου ποδήλατο
το παλιό μου
ο παλιός μου
μου
το ... μου
η ... μου
old
myoldbicycle
το παλιό μου ποδήλατο
το παλιό μου
ο παλιός μου
παλιό
παλιά
bicycle
myoldbicycle
το παλιό μου ποδήλατο
ποδήλατο
ποδήλατό
.
Αυτό είναι το παλιό μου ποδήλατο.
2 σχόλια
It
itis
είναι
αυτό είναι
αυτή είναι
το
is
itis
είναι
αυτό είναι
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
an
μία
ένα
έναν
old
παλιά
παλιό
prison
φυλακή
.
Είναι μια παλιά φυλακή.
1 σχόλιο
These
theseare
Αυτά είναι (neut. plur.)
Αυτοί είναι (masc. plur.)
Αυτές είναι (fem. plur.)
αυτά
αυτή είναι
αυτά τα (n)(nom/acc)
are
theseare
Αυτά είναι (neut. plur.)
Αυτοί είναι (masc. plur.)
Αυτές είναι (fem. plur.)
είναι
είμαστε
είσαι
very
πολύ
πάρα πολύ (more intense)
πάρα
old
παλιά
παλιό
books
βιβλία (n)(nom/acc)
.
Αυτά είναι πολύ παλιά βιβλία.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.