Αγγλικά

ninety

Ελληνικά
ενενήντα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
ninetyΠαράδειγμαThere are ninety-two windows and fifty doors in the building.ΜετάφρασηΥπάρχουν ενενήντα δύο παράθυρα και πενήντα πόρτες στο κτίριο.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.