Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

newspaper

Μετάφραση
εφημερίδα (f)(nom/acc)
The
thegirls
τα κορίτσια
των κοριτσιών
τα
οι
τις
girls
thegirls
τα κορίτσια
των κοριτσιών
κορίτσια (n)(nom/acc)
κοπέλες (n)(nom/acc)
read
διαβάζουν
διαβάζουν (3rd pl)
διαβάζω
a
anewspaper
εφημερίδα
μία
μια
ένα
newspaper
anewspaper
εφημερίδα
εφημερίδα (f)(nom/acc)
.
Τα κορίτσια διαβάζουν μία εφημερίδα.
1 σχόλιο
The
themen
οι άντρες
οι
την
τις
men
themen
οι άντρες
οι άντρες
άντρες (m)(nom/acc)
άνδρες
read
readthenewspaper
διαβάζουν την εφημερίδα
διαβάστε το
διαβάζουν
διαβάζουν (3rd pl)
διαβάζω
the
readthenewspaper
διαβάζουν την εφημερίδα
διαβάστε το
την εφημερίδα
η εφημερίδα
οι
την
τις
newspaper
readthenewspaper
διαβάζουν την εφημερίδα
την εφημερίδα
η εφημερίδα
εφημερίδα (f)(nom/acc)
.
Οι άντρες διαβάζουν την εφημερίδα.
5 σχόλια
The
theboysread
Τα αγόρια διαβάζουν
τα αγόρια
του αγοριού
τα
τις
το
boys
theboysread
Τα αγόρια διαβάζουν
τα αγόρια
του αγοριού
αγόρια
αγόρια (n)(nom/acc)
αγοριών (gen)
read
theboysread
Τα αγόρια διαβάζουν
διαβάζουν
διαβάζουν (3rd pl)
διαβάζω
a
anewspaper
εφημερίδα
μία
μια
ένα
newspaper
anewspaper
εφημερίδα
εφημερίδα (f)(nom/acc)
.
Τα αγόρια διαβάζουν μία εφημερίδα.
1 σχόλιο
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.