Αγγλικά

necessarily

Ελληνικά
απαραίτητα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
necessarilyΠαράδειγμαIt is not necessarily more expensive.ΜετάφρασηΑυτό δεν είναι απαραίτητα πιο ακριβό.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.