Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

missed

Μετάφραση
χάσει, λείψει, έλειψε
Κλίση του miss
I
ihave
εγώ έχω
έχω
εγώ
have
ihave
εγώ έχω
έχω
έχω
έχουμε
έχεις
missed
χάσει
έχασα
λείψει
my
μου
το ... μου
η ... μου
train
τρένο
το τραίνο
τραίνο
.
Εγώ έχω χάσει το τρένο μου.
0 σχόλια
I
ihave
έχω
εγώ έχω
εγώ
have
ihave
έχω
εγώ έχω
έχεις
έχω
έχουμε
missed
λείψει
χάσει
έλειψε
you
εσύ
σε
σου
.
Μου έχεις λείψει.
2 σχόλια
They
theyhave
αυτοί έχουν
έχουν
αυτοί (m)(nom)
αυτά (n)(nom/acc)
αυτά
have
theyhave
αυτοί έχουν
έχουν
έχουν(ε)
έχουν
έχουμε
missed
χάσει
λείψει
έλειψε
the
το
τις
τα
train
τρένο
το τραίνο
τραίνο
.
Αυτοί έχουν χάσει το τρένο.

Όλες οι κλίσεις του miss


PersonPresentPast
Imissmissed
he/she/itmissesmissed
you/we/theymissmissed

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.