Αγγλικά

minimum

Ελληνικά
ελάχιστη, ελάχιστο, ελάχιστος

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
minimumΠαράδειγμαThe minimum time is an hour.ΜετάφρασηΟ ελάχιστος χρόνος είναι μία ώρα.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.