Αγγλικά

looks

Ελληνικά
κοιτάζει, φαίνεται, δείχνει

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
looksΠαράδειγμαThe child looks more like his father.ΜετάφρασηΤο παιδί μοιάζει περισσότερο στον πατέρα του.
lookΠαράδειγμαWe look at the menu.ΜετάφρασηΕμείς κοιτάμε τον κατάλογο.
lookedΠαράδειγμαShe looked out the window but saw nothing interesting.ΜετάφρασηΑυτή κοίταξε έξω από το παράθυρο αλλά δεν είδε τίποτα ενδιαφέρον.
lookingΠαράδειγμαHe is looking at himself in the mirror.ΜετάφρασηΑυτός κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη.
lookingΠαράδειγμαI have seen him looking towards me.ΜετάφρασηΤον έχω δει να κοιτάζει προς τα εμένα.
lookΠαράδειγμαDid he look like a doctor?ΜετάφρασηΑυτός έμοιαζε με γιατρό;
lookΠαράδειγμαYou may take a look.ΜετάφρασηΕσύ μπορείς να ρίξεις μια ματιά.

κλίση ρήματος look

PersonPresentPast
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.