Αγγλικά

live

Ελληνικά
ζουν, ζω, ζούμε

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
livesΠαράδειγμαAs far as I know, he lives here.ΜετάφρασηΑπ' όσο γνωρίζω, αυτός μένει εδώ.
liveΠαράδειγμαElephants live in Asia and Africa.ΜετάφρασηΟι ελέφαντες ζουν στην Ασία και την Αφρική.
livedΠαράδειγμαWe have lived together for sixty years.ΜετάφρασηΕμείς έχουμε ζήσει μαζί για εξήντα χρόνια.
liveΠαράδειγμαHe wants you to live for many years.ΜετάφρασηΑυτός θέλει να ζήσεις για πολλά χρόνια.

κλίση ρήματος live

PersonPresentPast
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.